AvstralijaV celoletnem projektu smo sodelovale šole iz Slovaške, Hrvaške, Turčije in Slovenije. Kljub epidemiji in šolanju od doma nam je uspelo projekt zaključiti z junijskim video srečanjem. Učenci so fotografirali veliko ne samo lepih, ampak tudi raziskovalno zanimivih območij Zemlje. Na bohinjski osnovni šoli z učenci tretje triade že nekaj let sodelujemo v eTwinning projektih. eTwinning je skupnost evropskih šol, ki različne šole povezuje prek spletnega portala in jim omogoča oblikovanje partnerstev na različnih predmetnih področjih.

Tema letošnjega projekta je bila fotografiranje Zemlje z Mednarodne vesoljske postaje. Našo šolo so zastopali učenci izbirnega predmeta astronomija: Klemen Cvetek, Marko Kalita, Tinkara Komar, Iza Lavtar, Mark Mencinger, David Rotar Arh, Žak Golja in Erazem Markič.

Učenci so s pomočjo Nasinega programa Sally Ride EarthKAM vstopili na Mednarodno vesoljsko postajo in s kodami določili, katera območja Zemlje želijo fotografirati. Pri tem so izbirali geografsko različna območja na vseh celinah, osredotočili so se na različne tipe površja in na morebitne aktualne dogodke ter poskušali posneti območje svoje države.

Bohinjski učenci so delo v programu že dobro poznali, ostalim udeležencem pa smo ga najprej predstavili in jih naučili uporabe programa. Cilj je bil posneti čim več različnih fotografij zemeljskega površja ter oblikovati spletno razstavo v Twinspace učilnici, varnem prostoru za sodelujoče v projektu. V Twinspace okolju so se učenci tudi predstavili, predlagali zanimiva območja za fotografiranje in komentirali objavljene fotografije.

S projektom smo želeli bolje spoznati in razumeti aktualne procese na Zemlji ter vpliv človeka. Pomembno je spodbujati zavedanje učencev iz različnih držav, da vsi živimo na istem planetu in da se moramo vsi zavedati pomena varovanja okolja na Zemlji.

Projekt smo junija zaključili s skupnim video srečanjem, kjer smo se prvič zares videli. Ugotovili smo tudi, da se razen slovenskih učencev, drugi sodelujoči niso več vrnili v šole.

Nataša Mrak

Dostopnost