Aktivnosti v sklopu eTwinning projekta »Vodni in obvodni svet« se nadaljujejo na terenu. Lotili smo se meritev in opazovanja Save Bohinjke ter Bistrice.Meritve učenci beležijo v pripravljene tabele in na izbran zemljevid. V marcu in aprilu je veliko dni, ki nas opominja, da moramo naše okolje skrbno varovati (Dan voda, Dan meteorologije, Dan Zemlje …).

Nataša Mrak

Dostopnost