Društvo IATEFL (društvo slovenskih učiteljev angleščine)  je za letošnje šolsko leto prvič organiziralo tekmovanje v znanju angleščine za šestošolce.

Cilji tekmovanja so:
· širjenje in poglabljanje znanja angleščine;
· motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja angleščine;
· popularizacija angleščine in njene praktične uporabe;
· medpredmetno povezovanje;
· primerjanje znanja angleščine med učenci iz vse Slovenije
· spodbujanje učencev k doseganju višjih ravni znanja angleškega jezika

Tekmovanje poteka na dveh ravneh: šolska in državna. Na obeh ravneh učenci rešujejo tekmovalne pole 60′. Na šolski ravni lahko učenec doseže BRONASTO  PRIZNANJE, če doseže 80% od skupnega števila točk. S tem se tudi uvrsti na državno raven, kjer pa se lahko uvrsti ali prejme SREBRNO  ali ZLATO PRIZNANJE na tekmovanju. Znanje, ki ga pokažejo tekmovalci je primerno za 6. razred osnovne šole, toda višji nivo. Na tekmovanju pa ne smejo sodelovati učenci, katerih je materni jezik angleščina (t. i. native speakers) ali, če  je eden od staršev angleško govoreča oseba.

Tema letošnjega tekmovanja so bile živali iz Avstralije in Nove Zelandije. Na šolskem je bil naslov teme: Animals – our friends and teacher, na državnem pa Animals of Australia and New Zealand – the cute, the dangerous and the strange..

Učenci so najprej ponovili znanje, ki so ga pridobili v 5. razredu (življenjski prostor živali, opis živali in deli telesa). Nadaljevali so s spoznavanjem (ne)navadnih živali iz obeh oddaljenih držav. Tu se niso učili le o kengurujih in koalah, ampak tudi o živalih, kot so tasmanski vrag, kljunaš, kazuar, rumenooki pengvin ….. Zanimive, ljubke, ampak lahko tudi zelo nevarne živali.

Na šolsko tekmovanje se je prijavilo in tudi tekmovalo 9 učenk in učencev iz 6. a in 6. b razreda. Tekmovanje je potekalo na šoli in sicer, 16. 2. 2022 ob 13. uri. Naloge so bile sestavljene iz križanke (deli teles živali)-znanje besedišča, naloge bralnega razumevanja in pisni sestavek.

Rezultati na šolskem tekmovanju:

Učenec/učenka:  Točke  priznanje na šolskem  uvrstitev na državno tekmovanje
1.     Lucija CVETEK        6. b 22 / 59 točk
2.     Miha MENCINGER  6. a 24 točk
3.     Elsa HOXHA   6. a 30 točk
4.     Tito ŠKULJ   6. a 39 točk
5.     Žanej  OGRIN   6. a 39 točk
6.     Mark LONCNAR   6. a 41 točk
7.     Lejla Ivon TOMAN   6. a 48 točk B in uvrstitev na državno tekmovanje
8.     Ana Rožič  6. a 55 točk B in uvrstitev na državno tekmovanje
9.     France Dan KRANJC 56 točk  B in uvrstitev na državno tekmovanje 

 

Državno tekmovanje je potekalo 16. 3. 2022 na Osnovni šoli Moste Komenda pri Ljubljani. Tekmovanje se je pričelo ob 14. uri (60′ reševanja tekmovalnih pol). Na državnem tekmovanju so ostalim nalogam dodali še dve slušni nalogi.

Na tekmovanju je sodelovalo 465 učencev iz Slovenije. Število možnih točk je bilo 54. Minimalno število točk je dosegel 1 učenec (23 točk), maksimalno pa 54 (2 učenca). Povprečje doseženih točk je bilo visoko, kar 43 točk /54.

Rezultati na državnem tekmovanju za našo šolo:

  1. France Dan Kranjc 46 točk
  2. Ana Rožič 49 točk SREBRNO PRIZNANJE
  3. Lejla Ivon Toman 51 točk ZLATO PRIZNANJE.

* Za srebrno priznanje je bilo potrebno 48 točk, za zlatega 50 točk.

 

 

Iskrene čestitke vsem, ki so sodelovali na tekmovanju. Well done!

 

                                                                                                       Mentorica Nataša Stare

Dostopnost