V torek, 17. maja smo se z učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Obdelava gradiv les, odpeljali na Pokljuko. Pod strokovnim vodstvom gozdark Lucije Odar in Brigite Oblak smo na terenu spoznavali gozd in njegove značilnosti in v okviru projekta Vrh Julijcev sadili plodonosne listavce z namenom izboljšanja habitata za divjega petelina. Zasadili smo okoli 300 sadik jerebike.

Monika Zupanc

Dostopnost