Od 5. do 9. decembra 2022 je na OŠ Jagode Truhelke v Osijeku na Hrvaškem potekalo sledenje na delu (Job Shadowing) v sklopu mednarodnega projekta Erasmus+ Obogatimo naše delo. Strokovni delavci naše šole, ki smo se odpravili v Osijek, smo v tem tednu spremljali pouk ter druge šolske in obšolske dejavnosti z različnih vsebinskih področij od 1. do 8. razreda osemletke. Ob tem smo dobili zamisli, ki jih bomo lahko vpeljali v naše pedagoško delo, hkrati pa smo si s hrvaškimi kolegi izmenjali izkušnje in znanje.
Partnerska šola v projektu je ena od dvajsetih osnovnih šol v Osijeku in ima že 140-letno  zgodovino. Nahaja se v Donjem gradu, nedaleč od nabrežja reke Drave. Šolska zgradba je zaščiten arhitekturni spomenik. Šolo obiskuje okrog 500 učencev v dveh izmenah – dopoldanski in popoldanski. Šola se imenuje po znani pisateljici Jagodi Truhelki, ki je že od otroštva gojila močno ljubezen do hrvaškega jezika. To se je odražalo tudi v njenem poklicnem življenju. Kot predana učiteljica se je zavzemala za individualni pristop do otrok in vztrajnost v medsebojni komunikaciji. Tudi danes šola po ravnateljevih besedah sledi omenjenim načelom, kar se kaže v uspehih učencev in motiviranosti učiteljev. Že ob prihodu na šolo smo občutili tudi prijaznost in srčnost vseh na šoli. Še posebej smo bili pozitivno presenečeni nad dobrodošlico in kulturnim programom, ki so ga pripravili posebej za naš obisk.
V celotnem tednu smo imeli možnost vpogleda v hrvaški šolski sistem in v različne načine poučevanja na razredni in predmetni stopnji pri različnih obveznih in izbirnih predmetih ter obšolskih dejavnostih. Pri urah pouka, pri katerih smo sodelovali, smo bili pozorni predvsem na proces razvijanja bralnih in digitalnih kompetenc pri učencih ter na njihove medsebojne odnose in sistem vrednot. Učitelji in učenci so pri urah prikazali močno vpetost v različne mednarodne projekte (npr. eTwinning), zlasti pri urah angleškega in nemškega jezika. Učenci so zato samozavestni in uspešni v govornem nastopanju in izražanju, spretni pa so tudi pri uporabi digitalnih orodij, ki jih uporabljajo za komunikacijo in skupno sodelovanje s partnerskimi šolami po svetu. Pri vseh predmetih je bilo opaziti, da velik poudarek namenjajo tudi razvijanju kreativnega mišljenja, ustvarjalnosti in ročnih spretnosti. Učenci so npr. za adventni sejem ustvarjali izdelke v servietni tehniki, kazalke v t. i. zlatovezu so opremili s QR-kodo s prazničnim voščilom, pri biologiji in kemiji so v skupinah na temo zdrave prehrane pripravili promocijsko gradivo in poučne igre …
Šola namenja veliko pozornosti nadarjenim učencem, ki jih uspešno motivirajo za vključevanje v številne šolske, državne in mednarodne projekte. Njihovo delo prikažejo na različne načine – s pomočjo različnih digitalnih orodij/aplikacij ali pa izdelke razstavijo v šoli kot eksponate v galeriji.
Kljub temu da se šola nahaja v mestnem okolju, nekatere učne vsebine (predvsem naravoslovne in družboslovne) obravnavajo v sodelovanju z lokalnimi ustanovami, ki smo si jih ogledali tudi mi. Obiskali smo narodni naravni park Kopački rit z interaktivnim muzejem v dvorcu Tikveš in Izobraževalni center Podravje (projekt Naturavita za razminiranje, obnovo in zaščito gozdov).
Naše poučno in prisrčno druženje s partnersko šolo se je sicer zaključilo, vendar bomo sodelovali tudi v prihodnje. Z veseljem namreč pričakujemo marec 2023, ko nas bodo naši hrvaški prijatelji obiskali v Sloveniji. Na naši šoli bodo njihovi drugošolci in šestošolci navezovali stike s slovenskimi vrstniki, se udeleževali raznih učnih dejavnosti in spoznavali značilnosti našega kraja z okolico. Na snidenje!

Besedilo in foto: ekipa Erasmus+

Dostopnost