Prvo tekmovanje iz razvedrilne matematike je bilo izvedeno že v šolskem letu 1989/1990. Cilji tekmovanja pa z leti ostajajo isti. Le-ti so: širjenje in poglabljanje znanja matematike, utrjevanje algoritmičnega mišljenja, logičnega sklepanja, računskih spretnosti in prostorske predstavljivosti …

  1. novembra je tako tudi na naši šoli, kakor tudi drugje po Sloveniji, potekalo šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike. Na tekmovanju so sodelovali učenci od 6. do 9. razreda, katerih je bilo skupaj 34.

Najboljši so dosegli bronasto priznanje:

  1. razred: Eva Habjan, Nik Koren
    7. razred: Lucija Cvetek
    8. razred: Tajda Arh, Tomaž Cvetek, Eva Colja Obiako, Gabriel Selan
    9. razred: Julija Jeklar, Zala Medja, Vita Žnidar

Tajda Arh in Julija Jeklar pa sta uvrstili naprej na naslednjo stopnjo tekmovanja, torej na državno tekmovanje, ki bo 25. 2. 2023 v Ljubljani.

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo!

Mentorice: Katarina Dobravec, Monika Zupanc, Marjeta Dobravec

Dostopnost