Duševno zdravje (WHO) • stanje duševnega blagostanja, sestavni del zdravja in dobrega počutja,

  • osnovna človekova pravica – ključnega pomena za osebni, skupnostni in socialno-ekonomski razvoj.
  • Stanja duševnega zdravja vključujejo duševne motnje in psihosocialne motnje ter druga duševna stanja.

V sklopu NIJZ- ja poteka nacionalni program duševnega zdravja MIRA.

Promocija duševnega zdravja in preventiva

  • Promocijske in preventivne intervencije delujejo tako, da identificirajo individualne, družbene in strukturne determinante duševnega zdravja ter nato intervenirajo tako, da zmanjšajo tveganja, krepijo odpornost in vzpostavijo podporno okolje za duševno zdravje.
  • Intervencije so lahko oblikovane za posameznike, posebne skupine ali celotno populacijo.
  • Spodbujanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov je ena izmed prednostnih nalog (WHO) in jo je mogoče doseči s politikami in zakoni, ki spodbujajo in krepijo duševno zdravje in podpirajo izvajanje preventivnih šolskih programov/delavnic. Programi socialnega in čustvenega učenja v šolah so med najučinkovitejšimi strategijami promocije DZ.

Vir: MIRA NIJZ

Oglejti si strategijo in promocijo duševnega zdravja: 

  1. Neverjetna leta – treningi starševstva:  https://neverjetna-leta.si/
  1. Cool Kids: https://coolkids.si/  

VEČ O PSIHOLOŠKI PRVI POMOČI: www.zadusevnozdravje.si/pomagam-drugemu/kako-pomagam

Vodja Zdrave šole: Maja Velički

Dostopnost