Vsebina projekta je vezana na raziskovanje v domačem kraju, ugotavljanje možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe. Z učenci pripravimo turistično nalogo in na njej osnovano tržnico. Razpisana tema Turistične zveze Slovenije je »Športna doživetja bogatijo mladinski turizem«. 

Vodja projektnega tima je Eva Vavroš.

 

 

Vabilo na festival Turizmu pomaga lastna glava

Letošnje regijsko srečanje Turizmu pomaga lastna glava bo potekalo v Kamniku (Mercator center) v torek dopoldan, 26. marca 2019. Vabljeni na predstavitev turističnega spominka Minkina ruta, ki so ga bohinjski osnovnošolci pripravili v sklopu turistične naloge....

Državno srečanje Turizmu pomaga lastna glava

Učenci, ki so letos aktivno sodelovali  pri projektu Turizmu pomaga lastna glava, so turistično nalogo Ajdi na Ajdovski gradec! predstavili še na turistični tržnici v torek, 17. aprila 2018, v Mariboru. Marca so namreč na regijskem tekmovanju v Kranju prejeli dve...

Dve zlati priznanji na festivalu Turizmu pomaga lastna glava

V sredo, 14. marca, je v Kranju potekalo  regijsko tekmovanje v sklopu festivala Turizmu pomaga lastna glava, na katerem je sodelovala tudi ekipa  bohinjskih osnovnošolcev od 7. do 9. razreda. Učenci so na turistični tržnici predstavili posebno interaktivno doživetje...

Vabilo na festival Turizmu pomaga lastna glava

Letošnje regijsko srečanje Turizmu pomaga lastna glava, na katerem sodelujejo tudi bohinjski osnovnošolci, bo potekalo v Kranju (Mercator center) v sredo, 14. marca, popoldne. Pridite in si oglejte naš turistični proizvod Misija: ajdovski 'rešpetin' 360 stopinj, ki...

Turistična tržnica

V torek, 11. aprila je v Kranju potekal festival Turizmu pomaga lastna glava, kjer smo se predstavil s turistično tržnico. Sodelovali smo z nalogo Gor na poti nismo napoti in na tržnici predstavili Koprivnik in Gorjuše s svojimi kulturno-zgodovinskimi znamenitostmi....

TURISTIČNA NALOGA 2017 – Gor na poti nismo napoti

Tema festivala v letu 2017 je Potujem, torej sem. Za sodelovanje na festivalu morajo šole oziroma učenci pripraviti nalogo z načrtom za pripravo in izvedbo sejemske predstavitve turistične prireditve, pohoda, spominka, vodnika ... Našo turistično nalogo Gor na poti...

Vseslovenski festival mladih – Turizmu pomaga lastna glava

Prvega marca je v Kranju potekal 30. vseslovanski festival mladih – Turizmu pomaga lastna glava. Tema letošnjega festivala je bila zeleni turizem. Naša šola se je festivala udeležila s tržnico, osnovano na turistični nalogi Varno pod kozolcem. Način obdelovanja...

Turistična naloga 2015/16

V januarju smo dokončali turistično nalogo na temo zeleni turizem … Velik del Bohinja se nahaja v okoljsko občutljivem okolju, varovanem z najvišjo obliko zaščite: to je v Triglavskem narodnem parku. V ožjem območju Triglavskega narodnega parka leži tudi vas Studor....

Dostopnost