Predmetnik

Pouk za vse učence poteka po predmetniku osnovne šole .

Obvezni izbirni in neobvezni izbirni predmeti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V devetletni OŠ so v predmetnik vključeni tudi izbirni predmeti. Učenci jih izbirajo v 7., 8. in 9. razredu. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Letos bodo učenci obiskovali naslednje izbirne predmete:

 

IZBIRNI PREDMET                       

UČITELJ

RAZRED

DIP

Daljnogledi in planeti

Nataša Mrak

8., 9.

FVZ

Filmska vzgoja

Urša Rožič

8.

IŠP

Izbrani šport

Maja Velički, Nejc Pogačnik

7.

KDNŽ

Kulturna dediščina in načini življenja

Lucija Markelj Jensko

8., 9.

LS

Likovno snovanje

Nataša Colja Obiako

7., 8., 9.

MME

Multimedija

Katarina Dobravec

8.

NPH

Načini prehranjevanja

Pavlina Zorman

9.

NI1

Nemščina I

Martina Kalita

7., 8.,

NI2

Nemščina II, III

Martina Kalita

8., 9.

OGL

Obdelava gradiv: LES

Monika Zupanc, Anže Krek

7., 8.,

ONA

Organizmi v naravi in umetnem okolju

Barbara Vevar

8., 9.

POK

Poskusi v kemiji

Urška Beznik

9.

RET

Retorika

Anita Zupanc

9.

SPH

Sodobna priprava hrane

Pavlina Zorman

7., 8.

ŠSP

Šport za sprostitev

Maja Velički, Nejc Pogačnik

9.

ŠZZ

Šport za zdravje

Maja Velički, Nejc Pogačnik

8.

TVZ

Turistična vzgoja

Martina Mašić Sabalić

7., 8., 9.

RAD

Vzgoja za medije: radio

Marija Helena Logar

7.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Neobvezni prvi tuji jezik angleščina v 1. razredu:
na matični šoli: 2 skupini po 2 uri na teden.

4. razred, 5. razred, 6. razred

  • šport – NŠP: 2 skupini po 1 uro na teden na matični šoli, 1 skupina na podružnici,
  • računalništvo – NRA: na matični šoli: 1 skupina 1 uro na teden,
  • tehnika – NTE: 2 skupini po 1 uro na teden,
  • nemščina – N2N: 1 skupina 2 uri na teden.
Interesne dejavnosti

Izbira interesnih dejavnosti je na naši šoli pestra. Vsak učenec si lahko prostovoljno izbere dejavnost po svoji želji in okusu. Pri organizaciji teh dejavnosti se povezujemo tudi z zunanjimi sodelavci, društvi … Sredstva, namenjena za izvajanje int. dejavnosti, dobimo s strani MIZŠ ter Občine Bohinj.

Interesne dejavnosti na matični in podružnični šoli za šolsko leto 2022-2023

 

Dnevi dejavnosti

1Kulturne, naravoslovne, tehniške in športne dneve bomo izvedli po programu, ki ga pripravijo razredni aktivi in strokovni aktivi različnih področij (naravoslovno, družboslovno, jezikoslovno, športno, kulturno …). Dnevi dejavnosti so usklajeni tako po horizontali kot vertikali. Vanje se še posebej vključujejo vsebine projekta Rad imam Bohinj, s katerimi želimo dati poudarek na spoznavanju domačega kraja in ohranjanju naravne in kulturne dediščine.
Predvideni dnevi dejavnosti v šolskem letu 2022/23:

Rad imam Bohinj – vsebine so povezane s spoznavanjem naravne in kulturne dediščine domačega kraja. Natančna opredelitev posameznih vsebin/ciljev je navedena v pripravi na dejavnost.

1. razred 4. razred 7. razred
2. razred 5. razred 8. razred
3. razred 6. razred 9. razred

Projektni dnevi in ekskurzije

Projektni dnevi v šolskem letu 2022/2023:

RAZRED ČAS IZVEDBE TEMA PROJEKTNEGA DNEVA POVEZOVALNI PREDMETI ORGANIZATOR IN IZVAJALEC
5. r. junij Kolesarim in raziskujem ŠPO, NIT, DRU, TJA aktiv 5. r.
6.–9. r. september Svetovni dan jezikov SLJ, TJA družboslovni aktiv
6. r november Jem zdravo in z odpadki ravnam odgovorno GOS, TIT, ŠPO, SLJ, NAR naravoslovni aktiv
7. r februar Rimljani GEO, ZGO, SLJ, TJA, ŠPO, LUM, MAT, NAR družboslovni aktiv
8. r april Amerika vsa predmetna področja družboslovni aktiv
6.–8. r junij Orientacija vsa predmetna področja aktiv športa

 

Ekskurzije v šolskem letu 2022/2023

IZBIRNI PREDMET RAZRED EKSKURZIJA ČAS IZVEDBE VODJA PLAČNIK
NI1, NI2, NI3 7.– 9. r Goethe Institut po dogovoru Martina Kalita starši
RAD, FVZ 7.–9. r. Ljubljana (RTV Slovenija, Radio 1, kinopredstava) po dogovoru Marija H. Logar, Urša Rožič starši
8. r.
DIP, KND 8., 9. r Ljubljana (Astronomski observatorij Golovec, Etnografski muzej) po dogovoru Nataša Mrak, Lucija Markelj Jensko starši
ONA 8., 9. r Ogled razstav v TNP Bled in razstave Čudovite zverinice oktober Barbara Vevar starši
TVZ1 7.–9.r. Obisk SGTŠ Radovljica po dogovoru Martina M. Sabalić starši
POK 8. r, 9. r Obisk IJS Ljubljana po dogovoru Urška Beznik starši
ŠSP 1., 2. skupina 9. r Plavanje (Vodni park), smučanje (Kozji hrbet) zima Maja Velički, Nejc Pogačnik Starši
Prireditve

Učenci in strokovni delavci šole bodo vse leto v povezavi tudi z lokalnimi skupnostmi in ostalimi zunanjimi sodelavci obeleževali pomembnejše dogodke in praznike.

Načrtovane prireditve za šolsko leto 2022/2023

ČAS

PRIREDITEV

ODGOVORNA OSEBA oz. VODJA

MATIČNA ŠOLA

23. 12. 2022

Dan samostojnosti in enotnosti

Anita Zupanc

3. 2. 2023

Slovenski kulturni praznik – izveden po razredih/oddelkih

Koordinator: Darja Eržen  +  razredniki v sodelovanju z ostalimi učitelji

marec 2023

Prireditev ob občinskem prazniku 

Urša Rožič

junij 2023

Noč knjige

Marija H. Logar

15. 6. 2023

Valeta  

Barbara Vevar, Monika Zupanc, Marjeta Dobravec

24. 6. 2023

Dan državnosti in zaključek šolskega leta

Ksenja Ašič

 

PODRUŽNICA

23. 12. 2022

Dan samostojnosti in enotnosti 

Mojca Odar

3. 2. 2022

Slovenski kulturni praznik – izveden po razredih/oddelkih

Koordinator: 

Marija Medja + razredniki v sodelovanju z ostalimi učitelji

junij 2023

Noč knjige

Jožica Kašca

24. 6. 2023

Dan državnosti in zaključek leta 

Mojca Odar

Dostopnost