RAVNATELJICA: Mojca Rozman
Tel.: (04) 577 00 11; GSM 040 161 775
mojca.rozman@osbohinj.si


POMOČNICA RAVNATELJICE: Jana Komac
Tel.: (04) 577 00 14; GSM 040 161 776
jana.komac@osbohinj.si


VODJA PODRUŽNICE V SREDNJI VASI: Jožica Kašca
Tel.: (04) 577 00 32
jozica.kasca@osbohinj.si


TAJNIŠTVO: Mateja Kovačič (šola) in Monika Cvetek (vrtec)
Tel.: (04) 577 00 00, (04) 577 00 12
osbohinj@osbohinj.si


RAČUNOVODSTVO: Helena Markelj (šola) in Jerca Zupanc (vrtec)
Tel.: (04) 577 00 19, (04) 577 00 21
racunovodstvo@osbohinj.si


ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA: Karmen Zupan, Martina Kalita
Tel.: (04) 577 00 18; GSM: 041 439 755
karmen.zupan@osbohinj.si, martina.kalita@osbohinj.si


ŠOLSKA KNJIŽNICA: Urška Repinc
Tel.: (04)577 0015
urska.repinc@osbohinj.si


VODJA PREHRANE: Maruša Cund
Tel.: 041 420 500
marusa.cund@osbohinj.si

Učitelji in drugi strokovni delavci

Šolsko leto 2022-2023

Ime in priimek poučevanje razrednik Elektronski naslov
Polona Oblak Golobič vsi predmeti, razen TJA, JV, OPB 1.a polona.oblakgolobic@osbohinj.si
Sabina Jeklar vsi predmeti, razen TJA, JV, OPB 1.b sabina.jeklar@osbohinj.si
Ksenja Ašič vzgojiteljica 1. a in b, JV, OPB   ksenja.asic@osbohinj.si
Nataša Colja Obiako OPB1, LUM, LS   natasa.colja@osbohinj.si
Mihela Odar vsi predmeti, razen TJA, JV 2.a mihela.odar@osbohinj.si
Tjaša Tišov vsi predmeti, razen TJA, JV 2.b tjasa.tisov@osbohinj.si
Mojca Medja vsi predmeti, razen TJA, VV 3.a mojca.medja@osbohinj.si
Jana Krkoč vsi predmeti, razen TJA, VV 3.b jana.krkoc@osbohinj.si
Alenka Rozman vsi predmeti, razen TJA, VV 4.a alenka.rozman@osbohinj.si
Martina Medja vsi predmeti, razen TJA, VV 4.b martina.medja@osbohinj.s
Martina Mašić Sabalić MAT, SLJ, LUM, DRU, NIT, ŠPO, TVZ,  VV 5.a martina.sabalic@osbohinj.si
Marinka Soklič MAT, SLJ, LUM, DRU, NIT, ŠPO 5.b marinka.soklic@osbohinj.si
Eva Vavroš TJA, ISP, OPB   eva.vavros@osbohinj.si
Ula Svetina vzgojiteljica 1. c, OPB, TJA 1.c ula.svetina@osbohinj.s
Jožica Kašca vsi predmeti, razen TJA, JV, OPB 1.c jozica.kasca@osbohinj.si
Marija Medja vsi predmeti, razen TJA in SPO 3. c 2.c, 3. c marija.medja@osbohinj.si
Mojca Odar vsi predmeti, razen TJA, NŠP 4.c mojca.odar@osbohinj.si
Ana Marija Sodja * OPB, ISP, JV, SPO 3. c   ana-marija.sodja@osbohinj.si
Nataša Mrak GEO, RDO, ISP, OPB 7.a natasa.mrak@osbohinj.si
Marta Volf Trojer GUM, OPZ, MPZ, OPB 7.b marta.volftrojer@osbohinj.si
Marija Helena Logar SLJ 6. b marijahelena.logar@osbohinj.si
Ana Marija Sodja TJA 6. a anamarija.sodja@osbohinj.si
Lucija M. Jensko ZGO, DKE, ISP 9.a lucija.jensko@osbohinj.si
Nejc Pogačnik ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IŠP, NŠP 9.b nejc.pogacnik@osbohinj.si
Nina Kožar Mencinger BIO, NAR, ISP, OPB   nina.kozar-mencinger@osbohinj.si
Monika Zupanc MAT, TIT, OGL, Kolo   monika.zupanc@osbohinj.si
Marjeta Dobravec MAT, FIZ, OPB   marjeta.dobravec@osbohinj.si
Urška Beznik KEM, POK, ISP, KID 8. b urska.beznik@osbohinj.si
Katarina Dobravec MAT, ROM, NRA   katarina.dobravec@osbohinj.si
Nada Hodnik LUM, OPB   nada.hodnik@osbohinj.si
Martina Kalita NI1, NI2, N2N, N2N, SLJ za tujce, delavka svetovalne službe   martina.kalita@osbohinj.si
Anže Krek TIT, FIZ, NTE, OPB 8. a anze.krek@osbohinj.si
Urša Rožič SLJ, FVZ   ursa.rozic@osbohinj.si
Nataša Stare TJA   natasa.stare@osbohinj.si
Maja Velički ŠPO, IŠP, ŠSP, ŠZZ, NŠP   maja.velicki@osbohinj.si
Branka Mavrič OPB, ŠPO   branka.mavric@osbohinj.si
Anita Zupanc SLJ, TJA 6. c anita.zupanc@osbohinj.si
Tinka Markič GOS, OPB, NPH, SPH   tinka.markic@osbohinj.si
Darja Eržen DSP (specialna in rehabilitacijska pedagoginja)   darja.erzen@osbohinj.si
Barbara Glavič DSP (pedagoginja)   barbara.glavic@osbohinj.si
Marija Kikelj DSP (specialna in rehabilitacijska pedagoginja)   marija.kikelj@osbohinj.si
Mojca Lavtar DSP (mobilna specialna in rehabilitacijska pedagoginja)   mlavtar1964@gmail.com
Eva Mišmaš DSP (psihologinja)   eva.mismas@osbohinj.si
Robert Jensterle ROID   robi.jensterle@osbohinj.si
Urška Repinc knjižničarka   urska.repinc@osbohinj.si
Karmen Zupan delavka svetovalne službe (psihologinja)   karmen.zupan@osbohinj.si
Mojca Rozman ravnateljica   mojca.rozman@osbohinj.si
Jana Komac pomočnica ravnateljice, ROID   jana.komac@osbohinj.si

 

Tehnični delavci

Šolska kuhinja:
Zdenka Platiša – zdenka.platisa@osbohinj.si,
Urška Kravanja – urska.kravanja@osbohinj.si
Milena Rozman – milena.rozman@osbohinj.si
Breda Žmitek –  breda.zmitek@osbohinj.si
Suzana Dulič – suzana.dulic@osbohinj.si

Hišnik, šolski prevozi:
Drago Zupanc – drago.zupanc@osbohinj.si
Bojan Pintar – bojan.pintar@osbohinj.si

Čistilke:
Darinka Korošec – darinka.korosec@osbohinj.si
Marjeta Mikelj – marjeta.mikelj@osbohinj.si
Tatjana Mikelj – tatjana.mikelj@osbohinj.si
Mojca Grmek Dijak – mojca.dijak-grmek@osbohinj.si
Barbara Ropret – barbara.ropret@osbohinj.si
Minka Remškar 

Dostopnost