Dietna prehrana

V šoli nudimo dietne obroke za tiste učence, ki to potrebujejo. Uveljavljanje diete je možno le s Potrdilom o medicinsko indicirani dieti za otroka. Tega izpolnijo in potrdijo osebni pediatri ali klinični dietetiki. Starši ali medicinska sestra (v primeru, da ima otrok pediatra v Bohinju)
izroči potrdilo vodji šolske prehrane.
Potrdilo najdete TUKAJ
Priprava dietnih obrokov se prične z naslednjim dnem, ko prejmemo ustrezno potrdilo. Zaželen je tudi osebni ali telefonski razgovor staršev z vodjo šolske prehrane glede specifike pri dieti. V primeru, da otrok diete ne potrebuje več, so starši prav tako dolžni priložiti Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka, ki ga ravno tako izpolnijo in potrdijo osebni pediatri ali klinični dietetiki. Dietna prehrana se zaključi z dnem, ko prejmemo ustrezno potrdilo.
Potrdilo najdete TUKAJ

Subvencioniranje šolske prehrane

Subvencije prehrane v šoli izhaja iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državne štipendije, zato ni potrebno oddajati vloge za subvencijo, ne šoli in ne Centru za socialno delo (CSD). Če pa družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku in bi ji subvencija pripadala, mora najprej vložiti vlogo za otroški dodatek na CSD. Šola obračunava prehrano (subvencijo) na podlagi odobrene subvencije zabeležene v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ). To je evidenca, ki poteka med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvom za delo, socialne zadeve in enake možnosti. Subvencija pripada od prvega šolskega dne do konca avgusta. Subvencija za malico: Do subvencije so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 53% neto povprečne plače RS. Subvencija za kosilo: Do subvencije so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% neto povprečne plače RS. Do polne subvencije za malico in kosilo so opravičeni vsi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, ki so prosilci za azil.

Dostopnost