ELaDiNa – Early Language Development in Nature projekt poteka od septembra 2020 do avgusta 2023. Nosilec projekta je CŠOD.

Projekt ELaDiNa temelji na raziskovanju in spodbujanju jezikovnih zmožnosti otrok z aktivnostmi v naravi. Namen projekta je prepoznati, osvetliti in izkoristiti možnosti in priložnosti, ki jih nudi učenje v naravi, ter tako izboljšati otrokove sporazumevalne zmožnosti. V okviru projekta se razvija generični model, pripravlja in izvaja program treninga ter pripravlja priročnike za spoznavanje inovativnega poučevanja v naravi in razvijanje sporazumevalnih zmožnosti, ki bodo obogatili pedagoški proces.

Pri projektu ELaDiNa sodelujejo strokovnjaki iz Švedske, Slovenije in Nemčije. Partnerske organizacije so v projekt ELaDiNa vnesle svoje bogate izkušnje in strokovno znanje s področja poučevanja v naravi in spodbujanja razvoja jezikovnih zmožnosti. Rezultat intenzivne izmenjave izkušenj in znanja je premišljen in preverjen projektni model, ki bo stimuliral, razširil in obogatil pedagoški proces.

Letošnji trening učiteljev bo potekal septembra na Švedskem, kjer bodo učitelji poglobljeno analizirali različne učne situacije, ki so jih posneli z otroki v letu 2022.

Objava dokumentov na spletni strani CŠOD: https://www.csod.si/stran/eladina-projekt

Vodja projekta v šoli je Tjaša Tišov, v vrtcu pa Petra Pintar.

Šolsko leto 2021-2022: partnerji

ELaDiNa projekt

ELaDiNa projekt

ELaDiNa - Early Language Development in Nature projekt je potekal od septembra 2020 do avgusta 2023. Nosilec projekta je bil CŠOD. Projekt ELaDiNa je temeljil na raziskovanju in spodbujanju jezikovnih zmožnosti otrok z aktivnostmi v naravi. Namen projekta je bil...

Usposabljanje na Švedskem

Usposabljanje na Švedskem

V okviru projekta ELaDiNa sva se vodji projekta Tjaša Tišov in Petra Pintar od 11. 9. 2022 do 14. 9. 2022 udeležili 2. mednarodnega usposabljanja v Jönköpingu na Švedskem, ki ga je organiziral konzorcijski partner Hoghskolan for larande och...

Dostopnost