V ponedeljek, 5. oktobra, so bili predstavniki otroškega parlamenta na obisku pri g. županu. Predstavili so mu svoje plakate, na katerih so napisali/narisali, kaj jim je v Bohinju všeč, zakaj so ponosni, da so Bohinjci in predloge za izboljšanje življenja otrok v Bohinju. Predstavniki so predloge zbrali od sošolcev pri urah oddelčne skupnosti. Plakati bodo  kmalu razstavljeni na občini.

V Bohinju imamo veliko lepega, na kar smo lahko ponosni. Preden začnemo iskati stvari, ki jih v Bohinju (še) ni, je prav, da se ozremo na to, kar že imamo. Z učenci smo ugotovili, da je že sama narava, ki nas obdaja, velik dar, za katerega so otroci v Ljubljani prikrajšani. Všeč mi je bila misel g. župana: “Najlepša igrala si lahko naredimo tudi v gozdu.”

Kakšen bo utrip našega kraja ni odvisen le od občine in župana, ampak predvsem od nas samih.

Alenka Rozman

Dostopnost