Dolgoletna tradicija nam narekuje, da enega od naravoslovnih dni učenci petih razredov preživijo v družbi z lovci iz Bohinja v čudoviti naravi na Dobravi. Lovci so predstavljali vse tri lovske družine Bohinja: Lovsko družino Bohinjska Bistrica, Lovsko družino Stara Fužina in Lovsko družino Nomenj, Gorjuše. Smernice za trajnostno lovstvo v Evropi pravijo, da je lov, ki temelji na načelih trajnostne in razumne rabe divjadi kot obnovljivega naravnega vira, pomemben za spodbujanje aktivnega varstva vrst in njihovih habitatov, ohranjanje biotske pestrosti in tudi za enakomerno in smotrno delitev koristi, ki so povezane z rabo živih naravnih virov. Tako je razumljivo, da so učitelji, ki so bili hkrati tudi lovci, te vsebine vključili v tako imenovani lovski dan, ki ga z veseljem uresničujemo vsako leto. Prva od učiteljic, ki je v sodelovanju z drugimi lovci zasnovala to idejo, je bila Anka Šolar, ki se je povezala z učiteljem Janezom Medja. Obeh danes ni več med nami, gotovo pa bi bila vesela tega, da se tradicija lovskih dni lepo nadaljuje. Tudi aktivnosti letošnjega lovskega dne so bile pestre. Pričeli smo s sprehodom čez cvetoče travnike do planote Dobrave. Vmes smo se nekajkrat ustavili, da so nam lovci, ki so nas spremljali lahko povedali marsikaj zanimivega: o naravi, ki nas obdaja, o živalih, ki jih lahko srečamo, o obnašanju v tem okolju, pa tudi o njihovi vlogi ter dodali še kaj zabavnega na svoj račun. Cilj tega sprehoda je bila lovska koča, kjer so nas že pričakovali starešina Lovske družine Bohinjska Bistrica Jože Trošt s predstavniki vseh treh lovskih družin Bohinja. V pozdrav so zaigrali Lovski rogisti Bohinja. Glas rogov je bil veličasten uvod v skupni kulturni program lovcev in učencev. Učenci so med drugim predstavili lovski krst in lovski ropot. Sledila je dobra malica v naravi, po tem pa že druženje ob tekmovalni igri zbijanju pločevink. Zmagovalci so prejeli lično izdelane medalje. Ob tem lahko zaključimo, da je dan z lovci minil res poučno, prijetno in zabavno. Lovcem, ki jih vsako leto k sodelovanju spodbudi starešina Jože Trošt, se ob tej priložnosti zahvaljujemo za doživetje, za podarjene knjige z lovsko tematiko in se veselimo nadaljnjega sodelovanja, saj v našem okolju lov doživljamo kot sestavni del premišljenih varstvenih ukrepov.

Urška Repinc

Dostopnost