V lanskem šolskem letu smo v okviru prednostne naloge šole vzpostavili spletne učilnice ter se jih učili uporabljati pri pouku. Učili smo se vsi, učenci pa tudi učitelji. Izmenjali smo si veliko primerov dobre prakse in si postavili zanimive izzive, ki smo jih premagovali, se učili in rasli skupaj. Na zaključni konferenci smo se po predstavitvi evalvacijskega poročila odločili, da z prednostno nalogo nadaljujemo. Rezultate in delo preteklega šolskega leta bomo v tem šolskem letu še nadgradili. Podprli pa jih bomo tudi strokovno, saj smo se priključili projektu Dvig digitalne kompetentnosti. Projekt bo v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada vodil Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem ARNES-om. Aktivnosti v programu se bodo začele 1. 9. 2021 in bodo trajale do 31. 8. 2023 ter jih bomo združili z prednostno nalogo šole.

Cilji, ki jih želimo doseči:

  • Poenotiti komunikacijske kanale (z učenci), naučiti se narediti in uporabljati spletne učilnice  ter povečati pogostost uporabe spletnih učilnic.
  • Učence in učitelje opolnomočiti z e-kompetencami in nadgraditi že osvojene.
  • Povečati aktivno vlogo učencev, spodbujati odgovornost za lasten napredek in pozitiven odnos do učenja, povečati uporabo in poznavanje aplikacij za učenje in preverjanje znanja  (samoocenjevanje).
  • Izboljšati digitalne kompetence, povečati uporabo inovativnih metod učenja, poučevanja in ocenjevanja, izboljšati refleksijo lastne prakse (tudi z orodjem SELFIE) ter prakse med učitelji in nadaljnjega profesionalnega učenja/izpopolnjevanja.
  • Izboljšati upravljanje digitalne identitete, varovanja osebnih podatkov, zasebnosti in gesel.

 

Vodja projekta je Andrejka Kramar.

Dostopnost