Naša šola je v partnerstvu s šolo OŠ Jagode Truhelke iz Osijeka (Hrvatska) sodelovala pri mednarodnem projektu »Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice«. Mednarodni projekt sodelovanja hrvaških in slovenskih šol organizirata ZBDS – Sekcija za šolske knjižnice in HKD – Sekcija za školske knjižnice in vključuje šolske knjižnice.

Na naši šoli so v projektu sodelovali učenci sedmega razreda pri bralni znački z mentoricama Marijo Heleno Logar in Urško Repinc, na hrvaški strani pa skupina učencev iz drugega in šestega razreda z mentoricama Liano Mur in Ireno Bando.

Izvajanje projekta je vključevalo različne aktivnosti. Na začetku šolskega leta so se mentorice pogovarjale in odločale o izbiri literature, ki naj bi jo učenci spoznavali. Odločili smo se za Elo Peroci in Ivana Kušana. Naredili smo tudi načrt, kako učence seznaniti s sodelujočo šolo in krajem, v katerem se nahaja. Vse to smo vključili v program tedna enotedenske mobilnosti v sklopu projekta Erasmus+ Obogatimo naše delo, ki je potekala konec marca 2023 na naši šoli. Prvi dan tega srečanja je bilo na vrsti srečanje skupine učencev iz partnerske šole v Osijeku z vsemi učenci naše šole v sklopu kulturnega programa, ki smo ga pripravili. Seznanili smo obiskovalce z našo šolo ter pripravili predstavitev našega kraja. Marsikaj od tega smo jim kasneje v živo prikazali. Učenci iz Osijeka so nam pripravili zanimivo predstavitev njihove šole, pisateljice, po kateri se imenuje, njihovega šolskega okoliša, Osijeka in Slavonije ter celotne države Hrvaške. Zadnji dan druženja je bila na vrsti predstavitev prebranega. Učenci naše šole so predstavili delo pisatelja Ivana Kušana Domača naloga, učenci iz Osijeka pa so dramatizirali Muco Copatarico – v slovenščini. To je bil zanimiv kulturni dogodek.  Za zaključek tega programa je bil organiziran kviz Kahoot, v katerem so učenci v mešanih skupinah odgovarjali na vprašanja o tem, kar so se skozi celotni teden naučili, med drugim tudi o literaturi sodelujočih šol.

Dostopnost