V sklopu projekta Erasmus+ »Obogatimo naše delo« je med 20. in 28. 5. 2023 potekala tudi mobilnost na Islandiji – izobraževanje znotraj programa »Outdoor education« z naslovom »Sustainable education activities for health and environmental awareness.«

V sklopu mobilnosti smo udeleženci iz 10 različnih evropskih držav opravili številne in raznolike aktivnosti.

Seznanili smo se z načini trajnostnih izobraževalnih dejavnosti, ki podpirajo skrb za zdravje in varovanje okolja: poudarek na gibanju v naravi, trajnostni porabi naravnih virov npr. energije, vode pri pridelovanju lokalne hrane. Obiskali smo rastlinjak, kjer vse leto gojijo paradižnike kljub hladnemu podnebju v severnih geografskih širinah, ter si ogledali vasice, kjer je gospodarska dejavnost povezana z živinorejo in ribolovom.

Seznanili smo se z načinom vodenja skupine v naravi – zunaj učilnice, ki so značilne za Islandijo: upoštevanje opozoril za varno hojo in varovanje narave, opozoril za upoštevanje aktualnih naravnih dejavnikov (aktivnega vulkanskega dogajanja in še sveže lave, močnega vetra, visokih valov, slabe vidljivosti …).

Obiskali smo muzeje in galerije, kjer smo si ogledali sodoben način predstavitve naravnih pojavov in geoloških procesov na Islandiji, ki so odlična učilnica in priprava za kasnejše opazovanje v naravi. V fotografiji, 3D predstavitvah, tematskih sobah in z digitalno podporo so prikazani delovanje vulkanov, gejzirjev, ledenikov, premikanje tektonskih plošč, severni sij …

Poslušali smo predstavitev o  Gozdnih šolah (načinu formalnega izobraževanja, ki na poseben način podpira učenje v naravi in ga poznamo tudi v Sloveniji) in tabornikih/skavtih (neformalno izobraževanje, povezano z naravo, ki je prav tako zelo dobro poznano v naši državi). Konkretne predstavitve dobrih praks je predstavila učiteljica iz Avstrije, ki je prikazala povezavo med delom v in zunaj učilnice za primer likovnega pouka ter možnosti za medpredmetno povezovanje.

Domači učitelji so nam predstavili islandski šolski sistem, obiskali smo tudi šolo v središču Reykjavika, kjer pa ni bilo več učencev, saj so konec maja že začeli s poletnimi počitnicami. Poleg stare šolske stavbe imajo še novo šolsko poslopje, ki je dostopno tudi invalidom. Pouk kemije, biologije, fizike poteka v manjših skupinah (polovica razreda; 10-14 učencev), učilnice so oblikovane kot laboratoriji, kjer poteka veliko praktičnega dela. Telovadnica je majhna, saj spodbujajo predvsem gibanje v naravi. Ure športa lahko učenci izvedejo ob koncih tedna v obliki daljše dejavnosti (pohod, tek na smučeh …) z ustreznim dokazilom. Od tujih jezikov imajo poleg angleščine na voljo tudi učenje klasičnih jezikov (grščine, latinščine) in številnih drugih, običajno evropskih jezikov. Za učence tujce nimajo posebnih ur učenja, saj se morajo postopoma vključiti v šolsko delo in se naučiti islandskega jezika.

Ob aktivnostih, ogledu prestolnice in jugozahodnega (najgosteje poseljenega) dela Islandije smo spoznavali zgodovino poselitve, način gradnje, način življenja (verovanje, prosti čas, hrana …) Islandcev. Obenem smo imeli možnost navezati veliko stikov z učitelji iz drugih držav, s katerimi bomo morda v prihodnje sodelovali še v kakšnem Erasmus+ projektu.

Nataša Mrak

Dostopnost