28. marca 2024 ob 17. uri je v avli OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica potekala predstavitev nove knjige avtorja Iva Janeza Cundriča z naslovom Park Ajdovski Gradec – muzej na prostem. Predstavitev je bila pospremljena z zanimivim kulturnim programom in razstavo nekaterih predmetov, povezanih z obravnavano temo: ralo, ruda, volk in žlindra, veriga (iz karantanskega časa) … Avtor je uvodoma predstavil svoja prejšnja dela, saj so na nek način povezana med seboj. Zanimivo je, da je bila tudi njegova prva monografija Pozabljeno Bohinjsko zlato novembra 2002 predstavljena na naši šoli. Verjetno to ni naključje, saj se v vseh njegovih delih srečujemo z njegovim poznavanjem in spoštovanjem dr. Janeza Mencingerja, po katerem se šola imenuje. Ob tej priložnosti je zdaj že pokojni dr. Joža Mahnič dejal: »Knjiga je praznik za Bohinj«. Ivo  Cundrič je v preteklosti šolsko delo popestril še na drug način: sodeloval na nekaterih tehniških dnevih, posamezne skupine učencev so  obiskale njegovo zbirko Sijaj železa na njegovem domu.

Publikacija Park Ajdovski Gradec je avtorjev prispevek k ohranjanju kulturne dediščine domačega kraja. V njej razloži Morlotov načrt in načrt poti Parka. Vsa njegova dela so prepletena z literarnim vidikom obravnavane tematike, v tem primeru predvsem Prešerna in Mencingerja. Prav ta vidik je v svojem nastopu poudarila gostja dogodka dr. Urška Perenič. V svojem nastopu je izpostavila, da vidi dogodek kot krono več kot dvajsetletnih prizadevanj Iva Janeza Cundriča, sicer univ. dipl. inž. metalurgije, strokovnjaka za zgodovino pridobivanja železa z veliko afiniteto za literaturo. Ponovno se je prepričala, da slovenska literatura najbolj in še kako živi med tistimi, ki jo imajo zares radi in jo tudi zares berejo in razumejo. Dogodku je dodal veljavo nastop gosta pesnika in igralca Toneta Kuntnerja. Njegov sprehod po domoljubni literaturi se je zaključil  z njemu lastno interpretacijo Uvoda h Krstu pri Savici.

V letošnjem letu praznujemo 50-letnico šole. Na predstavitvi je avtor navajal tudi besede in odlomke iz del dr. Janeza Mencingerja, po katerem šola nosi ime.  Avtorjevo izvajanje je tako prispevek k dogodkom, ki obeležujejo to praznovanje.  Ivo Janez Cundrič spada med tiste, ki pisateljeva dela dobro poznajo in jih vedno znova prebirajo ter ugotavlja, kako so aktualna tudi v današnjem času.

Urška Repinc

Dostopnost