Na naši šoli smo v letošnjem šolskem letu k projektu Branje ne pozna meja pristopili učenci 2. razreda. Pri izboru dela smo se naslonili na hrvaško avtorico Sanjo Pilić, ki se nam je s svojo priredbo Ostržka odlično vkomponirala v učni načrt pri pouku slovenščine. Več o njej nam je povedala naša knjižničarka, ki jo nekajkrat mesečno obiščemo v šolski knjižnici.

Sanja Pilić je hrvaška književnica. Rodila se je leta 1954 v Splitu, živi pa v Zagrebu. Delovala je kot fotografinja in pri filmu. Sodeluje z različnimi društvi, povezanimi z literaturo in vzgojo otrok, predvsem tistih s težavami. Nastopa po šolah in predstavlja svoje knjige. Piše tako za odrasle kot za otroke. Ostržka, ki ga poznamo od prej, je priredila v krajšo obliko.

Pred branjem smo se v razredu pogovarjali o različnih bralnih strategijah in načinih branja, ki so primerna ali pa vsaj zelo dobrodošla spodbuda za branje. Za začetek smo že v septembru, mesecu nacionalnega branja, z učenci postavili najrazličnejše bralne kotičke, ki smo jih izdelali kar iz blazin. Učenci so se med poukom mnogokrat v parih podali v bralne kotičke na hodnikih, kjer so vadili glasno branje in prebirali knjige sošolcem. V naslednjih mesecih smo se pridružili bralcem s podružnice, ki so skupaj z medvedkom Berijem doživljali zanimive bralne dogodivščine. Vsakodnevno branje smo spodbujali z bralnimi minutami in branjem knjig v nadaljevanjih, sodelovali pa so tudi starši, ki so se vsak dan, ko so učenci brali, podpisovali na zanimive in barvne bralne dnevnike.

Branja Ostržka smo se lotili skupaj. Knjiga ima primerno dolžino, zgodba pa je otrokom precej blizu. Knjigo so učenci najprej poslušali, nato pa jo tudi sami v delih prebirali. Lotili smo se podrobnejše analize besedila, kjer smo iskali glavne značilnosti junaka Ostržka – predvsem v njegovih značajskih lastnostih, posvetili pa smo se tudi podrobnejšemu opisu osebe. Dele besedila so učenci prepisali s pisanimi črkami in se hkrati urili še v zapisovanju velike začetnice. Po prebranem so njihov najljubši odlomek pravljice tudi ilustrirali.

Povzeli smo nekatere realistične vidike pravljice. Pogovarjali smo se o različnih poklicih in se v ta namen povezali s šetošolci. Ker je bil Pepe – Ostržkov oče v knjigi, po poklicu tesar, smo se tudi sami podali v tehniško učilnico. S pomočjo učencev šestega razreda in medpredmetnega sodelovanja smo izdelali izdelke iz lesa. Prav vsi učenci so na koncu ponosno držali v rokah obeske za ključe, ki so jih še dodatno polepšali z barvami ali pa so v les vžgali manjše detajle.

V mesecu maju smo izvedli še krajši razredni projekt »Knjige na počitnicah«, kjer smo na vsake 4 dni odnesli domov drugo knjigo, jo prebrali, nato pa o njej poročali svojim sošolcem. Seveda jim nismo razkrili konca, predstavili smo le delček prebranega. V junijski analizi smo ugotovili, da smo kot razred samo v mesecu maju skupaj prebrali kar 170 knjig.

Naši partnerji na Hrvaškem so učenci 2. razreda OŠ Jagoda Truhelka Osijek, ki so nas v marcu leta 2023 že obiskali. Prebirajo knjige Dese Muck iz zbirke Anica. Z njimi se bomo srečali v ob koncu šolskega leta in izmenjali izkušnje o prebranem.

Z veseljem sodelujemo v projektu Branje ne pozna meja in ugotavljamo, da nas branje bogati in nam omogoča mnogo novih izkušenj.

Tjaša Krkoč

Dostopnost