V celoletnem projektu smo sodelovale osnovne šole iz Slovaške, Hrvaške in Slovenije. Naslov projekta je bil Earth, our home/Zemlja, naš dom. Našo šolo so zastopali učenci izbirnega predmeta astronomija, ki so skozi projekt spoznavali naš planet, možnosti za življenje na njem in pomembnost varovanja okolja ter ozaveščanja ljudi o skrbi za naš skupni dom.

Učenci so posneli številne fotografije Zemlje (s pomočjo Nasinega programa Sally Ride EarthKAM) ter fotografije narave v svojem domačem okolju. V varnem okolju Twinspace so ustvarili zbirke fotografij in spletno razstavo ter komunicirali v angleškem jeziku, spoznavali pa tudi značilnosti drugih slovanskih jezikov. V treh video srečanjih so obeležili različne dneve, povezane z mednarodnim obeleževanjem pomena Zemlje (dan voda, dan gozdov, dan Zemlje, dan oceanov …), se seznanili z njihovo vsebino in pripravili program za video srečanja. Ustvarili so slogane, s katerimi opozarjajo na pomen varovanja Zemlje, iskali rešitve za ohranjanje okolja ter pluse in minuse posameznih predlogov, reševali kvize v narodno mešanih ekipah ter še veliko drugega. Zaključek projekta je bil v juniju ob mednarodnem dnevu varstva okolja.

Nataša Mrak

Dostopnost