Vsebina projekta je vezana na spoznavanje članic EU. Vsako leto podrobneje spoznamo štiri države. Učenci spoznavajo geografske značilnosti posamezne države, kulturno in naravno dediščino, kulinariko, etnološko izročilo, državne simbole … Pri spoznavanju držav učenci razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, zmožnost medpredmetnega povezovanja, sodelovalno učenje, socialni čut in samostojni pristop k učenju in delu. Celoletno dejavnost sklenemo s prireditvijo v Radovljici.

Vodja projektnega tima je Mojca Odar.

Dostopnost