Družbeni problemi, ki izhajajo iz spremenjene starostne strukture prebivalstva, zahtevajo nove rešitve tudi na področju izobraževanja starejših ljudi. Pomembno bo, da bo zaradi starajoče se družbe z izobraževanjem mogoče spreminjati odnos vseh do starosti, staranja in starih ljudi. S pomočjo izobraževanja naj bi prišlo do premika v razumevanju starosti ter razvoja potencialov starih ljudi v kulturnem, ekonomskem, političnem in družbenem življenju.

Simbioza SKUPNOST v lokalnem okolju povezuje vse zainteresirane organizacije (vrtci, domovi za starejše, zdravstveni domovi, centri za krepitev zdravja, zavodi in društva) v duhu prostovoljstva, vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega sodelovanja.

Vodja projekta je Eva Vavroš.

Dostopnost