Job shadowing (organizacija sledenja na delu) na Portugalskem

Danes smo ponovno obiskali eno izmed osnovnih šol v kraju Avintes, Vila de Gaia, in sicer Escola Basica Adriano Correira de Olivera, ki sprejeme približno 400 otrok od 10. do 15. leta starosti. Šola je imenovana po glasbeniku in revolucionarju, ki krasi tudi pročelje stavbe.

Pripada ji več objektov, ki pa so za razliko od prejšnjih dveh šol starejšega datuma; posledično prostori niso tako svetli, v njih pa je tudi starejša oprema.

Del ekipe je prisostvoval pri uri angleščine in spoznaval organizacijo dela v šolski knjižnici, drugi del pa je obiskal uro z učenci s posebnimi potrebami. V knjižnici so učenci, ki sodelujejo pri enem izmed projektov, z nami opravili intervju. Sicer šola sodeluje pri mnogih projektih.

Ogledali smo si tudi prostore za likovno umetnost, športno vzgojo, zbornico, kabinete, pisarno za administracijo. Videli smo tudi šolski zelenjavni vrt, kjer otroci s posebnimi potrebami pridelujejo zelenjavo; pridelke prodajajo na sejmih, z denarjem pa si kupijo pripomočke, ki jih potem uporabljajo pri urah. Ogledali smo si tudi pouk v učilnici za naravoslovje ter pouk portugalščine.

Zanimivo je bilo, da so poleg učencev, ki so imeli uro v knjižnici, zraven lahko prisostvovali tudi drugi učenci, ki takrat pouka niso imeli. Namreč v primeru odsotnosti učitelja ure, ura učencem odpade.

Tudi na tej šoli je bila klima zelo topla in prijetna. Učitelji in učenci so med seboj povezani, učenci pa svoje učitelje velikokrat tudi objamejo.

Ekipa Erasmus+

Dostopnost