Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo (FAO) izpostavlja nepredvidljive dogodke, ki vplivajo na svetovno prehransko varnost s sloganom 
»Nihče naj ne ostane lačen« (»Leave NO ONE behind«).
V Sloveniji in po svetu se prehranska situacija iz različnih razlogov spreminja. Pomembno vlogo pri tem ima draginja. Delež lačnega in podhranjenega svetovnega prebivalstva narašča kot posledica pandemije Covid-19, spreminjajočih se podnebnih razmer, neenakosti med ljudmi, mednarodnih konfliktov in naraščajočih cen blaga in storitev.
Če želimo čim lažje prebroditi draginjo, ki je na pohodu, je potrebno iskati rešitve pri posamezniku, znotraj družine in v skupnosti.
Izpostavljena so 3 ključna sporočila, ki lahko pripomorejo k bolj ekonomičnemu in uravnoteženemu prehranjevanju. Želimo si, da bi učence ob ogledu pripravljenega gradiva spodbudili h kritičnemu razmišljanju.
Posnetek je dostopen na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=Oav8t1qJsJg
O pomenu svetovnega dne hrane, poudarkih, ki jih letos želimo še posebej izpostaviti in se nanašajo na okolje v katerem živimo, si več lahko preberete na povezavi:
 https://www.nijz.si/sl/16-oktober-2022-svetovni-dan-hrane-vec-bi-morali-storiti-za-vecjo-dostopnost-in-prepoznavnost

Maja Velički

Dostopnost