l
Obvezni izbirni predmeti (7. r., 8. r., 9. razred)

V devetletni OŠ so v predmetnik vključeni tudi izbirni predmeti. Učenci jih izbirajo v 7., 8. in 9. razredu. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Letos bodo učenci obiskovali naslednje izbirne predmete:

 

IZBIRNI PREDMET                       

UČITELJ

RAZRED

FVZ

Filmska vzgoja

Urša Rožič

8.

IŠP

Izbrani šport

Maja Velički, Nejc Pogačnik

7.

MD

Matematične delavnice

Monika Zupanc

7., 8., 9.

MME

Multimedija

Andrejka Kramar

8.

NPH

Načini prehranjevanja

Pavlina Zorman

7., 8., 9.

NI1

Nemščina I

Martina Kalita

7., 8., 9.

NI2

Nemščina II

Martina Kalita

8., 9.

NI3

Nemščina III

Martina Kalita

9.

OGL

Obdelava gradiv: LES

Monika Zupanc, Anže Krek

7., 8., 9.

ONA

Organizmi v naravi in umetnem okolju

Barbara Vevar

8., 9.

POK

Poskusi v kemiji

Urška Beznik

9.

RET

Retorika

Anita Zupanc

9.

SPH

Sodobna priprava hrane

Pavlina Zorman

7., 8., 9.

SLZ

Sonce, Luna, Zemlja

Nataša Mrak

8., 9.

ŠSP

Šport za sprostitev

Maja Velički, Nejc Pogačnik

9.

ŠZZ

Šport za zdravje

Nejc Pogačnik

8.

TVZ

Turistična vzgoja

Martina Mašić Sabalić

7., 8., 9.

RAD

Vzgoja za medije: radio

Marija Helena Logar

7., 8., 9.

ZVE

Zvezde in vesolje

Nataša Mrak

7., 8., 9.

 

 

 

Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni prvi tuj jezik angleščina v 1. razredu:

  • na matični šoli: 2 skupini po 2 uri na teden,
  • na podružnici: 1 skupina 2 uri na teden.

4.razred, 5. razred, 6. razred – matična šola, podružnica:

  • šport – NŠP: 2 skupini po 1 uro na teden,
  • računalništvo – NRA:
    • na matični šoli: 2 skupini po 1 uro na teden,
    • na podružnici: 1 skupina 1 uro na teden,
  • tehnika – NTE: 1 skupini 1 uro na teden,.
Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2021/22

MATIČNA ŠOLA Boh. Bistrica:

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA Srednja vas:

 

 

 

Arhivi

Dostopnost